Ogrzewanie w strefach zagrożenia wybuchem – na co zwrócić uwagę?

Obiekty przemysłowe wymagają stosowania się do ściśle określonych zasad, również w odniesieniu do wykorzystywanych systemów ogrzewania. Aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, szczególnie w strefach zagrożenia wybuchem, konieczne jest stosowanie rozwiązań spełniających określone kryteria, potwierdzone atestami i certyfikatami. Szukając odpowiednich systemów, powinieneś wiedzieć, na co zwracać szczególną uwagę. Poniższy artykuł pomoże Ci znaleźć system, który zapewni ciepło, a przy tym spełni rygorystyczne normy bezpieczeństwa.

Przede wszystkim odpowiedni dobór urządzeń

Aby mieć pewność, że urządzenie grzewcze może być stosowane w pomieszczeniach, w których występuje zagrożenie wybuchem, należy zwrócić szczególną uwagę na klasyfikację strefy zagrożenia wybuchem. Grzejnik bądź nagrzewnica stosowane w tego typu strefach powinny spełniać kryteria określone dla danej strefy zagrożenia wybuchem (kategoria urządzeń, rodzaj ochrony, grupa wybuchowości, klasa temperaturowa itp.). Nie każdy grzejnik lub nagrzewnica mogą być stosowane w danej strefie, mimo tego, że są przeznaczone do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem. Zatwierdzenie doboru urządzeń elektrycznych grzewczych, powinna określić lub potwierdzić osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo pracy w zakładzie, gdzie zamontowane będą urządzenia.

Zweryfikuj zgodność z normami

Systemy grzewcze stosowane w strefach zagrożenia wybuchem powinny spełniać ściśle określone kryteria, które potwierdzać będą stosowne certyfikaty. Podstawowym certyfikatem każdego produktu jest deklaracja ATEX i CE, które potwierdzają, iż dany produkt spełnia odpowiednie wymagania wskazane w dyrektywach oraz rozporządzeniach europejskich. Symbol ten potwierdza bezpieczeństwo danego wyrobu.

Szczególną uwagę należy zwrócić na certyfikat ATEX. Potwierdza on spełnienie zasadniczych wymagań bezpieczeństwa w strefach zagrożenia wybuchem.

Wybierając system ogrzewania do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem, warto zwrócić również uwagę na to, czy przedsiębiorstwo stosuje się do wskazań normy PN-EN ISO/IEC 80079-34:2020-09. Norma ta wskazuje szczegółowe wymagania i informacje dotyczące tworzenia oraz utrzymywania systemów zapewnienia jakości produkcji urządzeń elektrycznych, oraz nieelektrycznych, które są dopuszczone do stosowania w strefach wybuchowych.

Ogrzewanie w ogrodnictwie – kiedy i dlaczego ma znaczenie?

Ogrzewanie w ogrodnictwie cieszy się coraz większą popularnością, szczególnie na obszarach, na których występują niskie i średnie temperatury. Odpowiednio dostosowane ogrzewanie, pozwala cieszyć się plonami przez cały rok, niezależnie od temperatury panującej na zewnątrz. Jednak przed podjęciem decyzji dotyczącej montażu profesjonalnego ogrzewania, warto dowiedzieć się, kiedy takie rozwiązanie będzie wskazane oraz dlaczego.

Kiedy warto stosować ogrzewanie w ogrodnictwie?

Wraz ze zmieniającym się klimatem pogoda stała się coraz bardziej nieprzewidywalna. Ujemne temperatury mogą się pojawić również wiosną oraz jesienią, co spotyka się z niezadowoleniem ze strony ogrodników. Montaż profesjonalnego ogrzewania pozwala wydłużyć okres uprawy.

Tego typu rozwiązanie sprawdzi się również wówczas, gdy ogrodnik planuje rozpocząć uprawę roślin tropikalnych. Klimat panujący w Polsce nie pozwala na właściwą uprawę egzotycznych gatunków, które z reguły wymagają znacznie wyższych temperatur. Zastosowanie ogrzewania ogrodowego pozwala na zachowanie odpowiedniej temperatury gruntu, co jest niezbędne dla ich prawidłowego rozwoju.

Dlaczego warto stosować ogrzewanie w ogrodnictwie?

Ogrzewanie w ogrodnictwie pozwala zwiększyć wydajność upraw. Podniesienie temperatury przyspiesza wegetację oraz owocowanie roślin. Co więcej, takie plony są zdrowsze i jest ich znacznie więcej.

Odpowiednio określone parametry ogrzewania ogrodowego pozwalają na wydłużenie temperatur sprzyjających rozwojowi roślinności od wczesnej wiosny aż do później jesieni, co znacząco zwiększa ekonomikę uprawy. Tego typu rozwiązanie z pewnością sprawdzi się na dużych plantacjach.

Stale postępujące zmiany klimatyczne sprawiają, że dla poprawy urodzaju konieczne jest stosowanie nowoczesnych rozwiązań. Jednym z nich są profesjonalne systemy do ogrzewania ogrodowego. W zależności od typu uprawy mogą być montowane bezpośrednio w gruncie bądź na stołach z roślinami. Wybór odpowiedniego wariantu pozwoli uzyskać znacznie wyższe plony, co jednoznacznie przełoży się na wyższe wyniki finansowe.