• pl
 • en
 • Warunki sprzedaży i dostawy

  Regulamin Sklepu Online

  • Informacja o firmie
  • Rejestracja w sklepie
  • Ceny
  • Gwarancje
  • Składanie zamówień
  • Warunki płatności
  • Dostawa
  • Zwrot towaru
  • Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży (pdf)
  • Reklamacje
  • Uwagi końcowe
  • Ochrona Danych Osobowych

  Informacja o firmie

  Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.tom-el.com.pl , a także jego administratorem jest firma Tom-El Tomasz Serafin, z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 03-418, przy ulicy Równej 4a/9.  NIP: 8671096391; REGON: 141328777
  Numer konta bankowego:  mBank SA 30 1140 2004 0000 3902 5138 8171

  Rejestracja w sklepie

  Rejestracja w sklepie nie jest obowiązkowa, jednak ułatwia dokonywanie zakupów. W tym celu należy wypełnić Formularz Rejestracyjny, w którym wypełniamy pola niezbędne do właściwej realizacji zamówienia (tj. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail). Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego nie zobowiązuje do składania zamówień.

  Ceny

  Ceny podane w sklepie wyrażone są w PLN lub w EUR, jako ceny netto i brutto. Ceny w EUR przeliczane są po kursie sprzedaży walut mBanku S.A. z dnia sprzedaży towaru.

  Gwarancje

  Wszystkie produkty oferowane przez sklep Tom-El.com.pl są fabrycznie nowe oraz objęte gwarancją producenta lub autoryzowanego dystrybutora. Sprzedaż odbywa się poprzez sieć Internet.

  Składanie zamówień

  Osoba składająca zamówienie musi być osobą pełnoletnią. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji. Realizacja zamówienia następuje po jego potwierdzeniu drogą mailową w ciągu 2 dni roboczych. Klient może dokonać zmiany lub anulowania zamówienia kontaktując się z nami.  Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru – patrz Zwrot towaru

  Warunki płatności

  Każde zamówienie złożone w sklepie www.tom-el.com.pl wiąże się z obowiązkiem zapłaty za zakupiony towar.
  Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

  • Kwota do przelewu podana będzie w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji. Płatność następuje na podstawie faktury Pro-Forma na wskazany rachunek w terminie do 3 dni roboczych. Towar wysyłamy po wpływie środków na nasze  konto bankowe. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza anulowanie zamówienia.
  • Gotówka przy odbiorze towaru (pobranie do maksymalnej kwoty 5 000,00 zł brutto).

  Dostawa

  Towar dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich. Termin dostawy zamówienia do 3 dni roboczych (od momentu wpływu zapłaty na konto i/lub potwierdzenia gotowości towaru do wysyłki), za wyjątkiem artykułów aktualnie niedostępnych. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć, jednak wtedy Klient zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany. Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru w Warszawie po wcześniejszym ustaleniu terminu i warunków płatności.

  Odbierając towar Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.  W przypadku otrzymania uszkodzonej  przesyłki Klient powinien zażądać  spisania Protokołu przez Przewoźnika  i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

  Koszt dostawy

  Koszt dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi:

  • przedpłata przelewem – 25 PLN brutto*)
  • dla przesyłek o wadze do 30 kg i wymiarach nie przekraczających 100 cm (najdłuższy wymiar)
  • płatność przy odbiorze – 35 PLN brutto *)
  • dla przesyłek o wadze do 30 kg i wymiarach nie przekraczających 100 cm (najdłuższy wymiar)

  *) Nie dotyczy to towarów, których waga jednostkowa przekracza 30 kg oraz najdłuższy wymiar 100 cm.

  W przypadku niestandardowych przesyłek koszt dostawy będzie ustalany indywidualnie z Zamawiającym. Korekta kosztu transportu wymagać będzie akceptacji Zamawiającego.

  W przypadku zamówień o wartości powyżej 2000,00 zł brutto i wadze do 30 kg oraz wymiarach nie przekraczających 100 cm (najdłuższy wymiar), koszt  transportu pokrywa Sprzedający, nie dotyczy to płatności przy odbiorze (za pobraniem).

  Wraz z towarem Klient otrzymuje fakturę VAT lub paragon. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów w przesyłce prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia.

  Zwrot towaru

  Zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta Klient który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia dodatkowych kosztów.  Od 01/01/2021 dotyczy to zarówno Konsumentów jak i Przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w przypadku zakupu towarów, które nie mają charakteru branżowego.
  W tym celu należy złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy ( Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży)  w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na nasz adres wskazany w zakładce Kontakt.
  W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

  Gwarantujemy zwrot wartości zamówienia w terminie do  14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy,  wraz z kosztem transportu towaru do klienta, po dokonaniu pozytywnej weryfikacji  stanu zwracanego towaru przez pracownika firmy TOM-EL. Zwrot nastąpi na wskazany rachunek bankowy. Klient odpowiada za pomniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.

  Firma Tom-El nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

  Nie ma możliwości zwrotu produktów/urządzeń oraz zestawów kabli, itp. wykonywanych na zamówienie oraz  kabli grzejnych samoregulujących „ciętych” na zamówienie.

  Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi  w odniesieniu do umów:

  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  Reklamacja

  W przypadku reklamacji towaru należy  skontaktować się z naszą firmą mailowo tom-el@tom-el.com.pl lub telefonicznie +48 695 85 42 45; 601 23 07 31 lub przesłać  ją na adres: Tom-El Tomasz Serafin, ul. Równa 4a/9 03-418 Warszawa.
  Sprzedawca ma obowiązek odpowiedzieć na reklamację w terminie do 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.  Klient powinien wykazać  fakt zakupu reklamowanego towaru w firmie Tom-El.

  Wszystkie produkty w sklepie Tom-El objęte są gwarancją Producenta. Gwarancji udzielają producenci towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski, w przypadku dołączenia do danego towaru karty gwarancyjnej określającej warunki gwarancji, uprawnień z tytułu gwarancji należy dochodzić  zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej.

  Uprawnienia z tytułu gwarancji jak i rękojmi są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Uprawnienia z tytułu rękojmi zostały z dniem 01/01/2021 rozszerzone na Przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jednak obowiązują jedynie na produkty, które nie mają charakteru zawodowego.

  W przypadku otrzymania towaru posiadającego widoczne wady prosimy o natychmiastowy kontakt z naszą firmą (e-mail, telefon) w celu uzgodnienia sposobu reklamacji. Uwaga: nie przyjmujemy przesyłek odesłanych do nas za pobraniem oraz tych bez uzgodnionego wcześniej sposobu reklamacji.

  Uwagi końcowe

  Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.tom-el.com.pl nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie w sklepie składa ofertę kupna wybranego towaru. Jednak moment zawarcia umowy kupna następuje podczas potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta.

  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany opisów oraz cen towarów znajdujących się w ofercie, a także usuwania produktów ze strony.
  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o zakupie o kontakt z naszą firmą.

   

  Ochrona danych osobowych

  Dane osobowe klientów sklepu www.tom-el.com.pl są przetwarzane przez firmę Tom-El z siedzibą w Warszawie, ul. Równej 4a/9 wyłącznie w celu:

  • realizacji umowy
  • jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.tom-el.com.pl poprzez newsletter

  Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

  Każdy zarejestrowany Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania – na stronie https://www.tom-el.com.pl, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa o ochronie danych osobowych.

  Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych .
  Numer księgi – 103927
  Data zatwierdzenia/aktualizacji-  2011-11-22
  Numer zgłoszenia –  012655/2011
  Data wpływu- 2011-11-07

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
  Dyrektywa 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE oraz uchylająca dyrektywę 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011 r., str. 64).
  Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm. ).
  Nowelizacja prawa konsumenckiego obowiązująca od 1 stycznia 2021 roku.

  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej 'Polityce Cookies'.
  x
  Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 TOM-EL
  Realizacja: Bazinga