Kategorie produktów

PROMOCJE
Grzejniki ERB w wykonaniu EX

Grzejniki ERB - rurowe grzejniki elektryczne w wykonaniu Ex

polecane do ogrzewania pomieszczeń w strefach zagrożonych wybuchem gazów i par cieczy palnych dowolnej grupy wybuchowości : IIA, IIB,IIC i klas temperaturowych T1,T2,T3,T4 oraz Strefy 1 i 2 . Grzejniki w wykonaniu ATEX są stosowane w rafineriach ropy naftowej, na platformach wiertniczych, w zakładach chemicznych, akumulatorowniach, lakierniach, magazynach wyrobów chemicznych itp. W niektórych pomieszczeniach zakwalifikowanych jako strefy Ex sprawdzą się nagrzewnice elektryczne na przykład nagrzewnice VLEx 

Wyświetlanie wszystkich wyników: 4