Kategorie produktów

PROMOCJE

Kable grzejne ELSR

Jednostronnie zasilane, samoregulujące przewody grzejne ELSR przewidziane są do ochrony przed zamarzaniem, jak również do utrzymywania temperatury procesowej w aplikacjach niskotemperaturowych. Kable grzejne ELSR wytrzymują temperatury do 65°C/85°C (włączony/wyłączony). Element grzejny zastosowany w kablu zmienia rezystancję w zależności od temperatury otoczenia. Dzięki tej właściwości kable grzejne zwiększają swoją moc grzejną przy obniżeniu temperatury ogrzewanego elementu/urządzenia i odpowiednio zmniejszają ją gdy temperatura elementu/urządzenia wzrasta. Systemy grzejne oparte o takie kable grzejne uznawane są za niezawodne i bezpieczne. Dodatkową zaletą jest łatwy montaż i eksploatacja. Dzięki specjalnej konstrukcji kabla grzejnego może on być cięty na odcinki o dowolnej długości w trakcie montażu (dopuszczalne dla danego typu kabla i zastosowania). Przy układaniu przewodu na ogrzewanym urządzeniu dopuszczalne jest jego stykanie się lub krzyżowanie. Nie ma niebezpieczeństwa samoistnego przegrzewania się elementu grzejnego. Niezbędnym składnikiem systemu jest  osprzęt przyłączeniowy, umożliwiający podłączenie przewodu zasilającego, wykonanie zakończenia lub rozgałęzienie obwodu grzejnego. Całość systemu uzupełniają odpowiednie akcesoria montażowe. Kable zasilanie napięciem 230V AC w układzie TN-S.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 6