Kategorie produktów

PROMOCJE

EX - Urządzenia grzewcze w wykonaniu ATEX

Urządzenia grzewcze w wykonaniu ATEX do ogrzewania w strefach zagrożenia wybuchem Ex

W obiektach, w których produkuje się, przechowuje lub użytkuje ciecze łatwopalne, np. benzynę, alkohole, eter, toluen, rozcieńczalniki organiczne, gazy palne (propan-butan, wodór, acetylen) mogą pojawić się warunki do przenikania par tych cieczy i gazów do otaczającej je przestrzeni oraz tworzenia z powietrzem mieszanin wybuchowych. Również w czasie przeróbki ciał stałych lub produkcji i transportu materiałów sypkich mogą do otaczającego powietrza przedostawać się pyły i tworzyć z nim mieszaniny wybuchowe. Zastosowanie odpowiednich urządzeń elektrycznych przystosowanych do pracy w strefie zagrożenia wybuchem ułatwia eksploatację i przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo ludzi i infrastruktury.

Energia elektryczna w systemach ogrzewania w przemyśle

Energia elektryczna daje szerokie możliwości wykorzystania jej w systemach ogrzewania elektrycznego w przemyśle, w tym również na obszarach zakwalifikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem Ex. W tych wymagających środowiskach można zastosować grzejniki elektryczne ERB i kolumnowe, grzejniki do obudów AKP, nagrzewnice elektryczne FE2 czy VLEx oraz promienniki niskotemperaturowe w wykonaniu Ex. Do grzejników można również zaliczyć kable grzejne samoregulujące w wykonaniu Ex.

Wyświetlanie 1–12 z 48 wyników