Ogrzewanie pomieszczeń w strefach zagrożonych wybuchem za pomocą nagrzewnic elektrycznych VLEx

Ogrzewanie ciepłym powietrzem to idealne rozwiązanie do dużych obiektów o charakterze produkcyjnym, warsztatów, magazynów. Ten system ogrzewania wyróżnia się wyjątkową prostotą budowy i montażu, bez rozbudowanych instalacji oraz doskonałą efektywnością. Stosując nagrzewnice powietrza zapewniamy szybkie osiągnięcie żądanej temperatury. Ogrzewać możemy całe pomieszczenia i może to być jedyne źródło ciepła albo możemy stosować nagrzewnice jako dodatkowe ogrzewanie, również punktowe.

Nagrzewnice to urządzenia grzewczo-wentylacyjne, są one w stanie szybko nagrzać dane miejsce. Skuteczność zawdzięczają wentylatorowi, który wymusza obieg powietrza i jego równomierne rozprowadzenie.

Nagrzewnice powietrza VLEx w wykonaniu przeciwwybuchowym

zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowań przemysłowych w i są idealne do  stosowania w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów i par cieczy palnych grupy wybuchowości: IIA, IIB, IIC i klasie temperaturowej T3.
Służą one do ogrzewania pomieszczeń zakwalifikowanych do strefy 1 i 2, gdzie wymagana jest wysoka wydajność ogrzewania.
Nagrzewnice mogą być stosowane w obiektach o charakterze przemysłowym takich jak: rafinerie ropy naftowej, platformy wiertnicze, zakłady chemiczne, akumulatorownie, lakiernie, magazyny wyrobów chemicznych, oczyszczalniach ścieków, statki  itp.

Nagrzewnice VLEx wykonane zostały z materiałów odpornych na agresywne warunki morskie i przybrzeżne. Zbudowane są z obudowy ze stali nierdzewnej AISI 316L, kasety przyłączeniowej z aluminium odlewanego ciśnieniowo (IP66) oraz elementów grzejnych ze stali nierdzewnej AISI 316L. Silnik w wykonaniu przeciwwybuchowym wraz z wirnikiem posiadają stopień ochrony IP 55.

Nagrzewnice opcjonalnie mogą być wyposażone w zabudowany termostat, wyłącznik itp.
VLEx jest dostępny w 3 rozmiarach: S, M i L, zarówno w częstotliwości 50, jak i 60 Hz. Trzy rozmiary są przeznaczone dla klasy temperaturowej T3 lub T4.
Muszą być trwale zamocowane do konstrukcji stałej i nie można ich używać jako urządzenia przenośnego.

Wszystkie nagrzewnice posiadają zabezpieczenie termiczne z ręcznym resetem, zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika oraz dławice kablowe i uchwyty montażowe.
Nagrzewnica posiada regulowane żaluzje, dzięki którym możemy ukierunkować strumień przepływającego powietrza.

Podstawowe dane techniczne:

 • Certyfikaty: zgodność z dyrektywą ATEX, IEC, DNV, Ex db eb IIC T3 Gb , Ex db eb [ia]  IIC T3 Gb
 • Napięcie znamionowe: 3x400V AC 50Hz
 • Moc: od 3,5kW do 35,1kW
 • Klasa temperaturowa: T3, T4
 • Wbudowany termostat: opcja na zamówienie
 • Montaż:  trwale do konstrukcji stałej
 • Materiał obudowy: stal nierdzewna AISI 316L

Jak działają ogrzewacze płaszczowe do beczek i zbiorników IBC?

Zmiany temperatury mogą powodować zmiany właściwości substancji, które mogą gęstnieć,  ulegać rozrzedzaniu lub zmieniać stan skupienia. W takiej sytuacji ich transport oraz przygotowanie do użycia w procesach technologicznych wymagają podgrzania substancji do określonej temperatury.  Wówczas konieczne jest użycie ogrzewaczy na przykład nowoczesnych ogrzewaczy płaszczowych, które nadają się zarówno do utrzymania temperatury substancji w beczkach, jak i zbiornikach paletowych IBC.

 

W naszej ofercie znajdziecie ogrzewacze płaszczowe beczek i zbiorników IBC, pokrywy , które dodatkowo chronią ogrzewane pojemniki oraz ogrzewacze dna beczek, które możemy stosować razem z ogrzewaczami płaszczowymi lub samodzielnie.

Do warunków Ex, gdzie musimy stosować urządzenia w specjalnych wykonaniach potwierdzonych atestami ATEX proponujemy ogrzewacze typu WEXHCIBC do zbiorników IBC w wykonaniu Ex oraz ogrzewacze płaszczowe WEXHD do beczek w wykonaniu Ex.

Dużym problemem, z którym świetnie radzą sobie nasze ogrzewacze jest  również marnowanie części substancji, które pozostają we wnętrzu pojemników. Nawet niewielkie ilości takich produktów pozostające w opakowaniu mogą przekładać się na znaczący wzrost kosztów, jeśli uwzględni się skalę ich użycia. Dzięki zastosowaniu ogrzewaczy możemy dokładnie opróżnić pojemniki.

Ogrzewacze wykonane są z wysokiej jakości materiałów dopuszczonych do użytku w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym czy kosmetycznym. Wyposażone w termostaty bardzo dokładnie ogrzewają do pożądanych temperatury. W przypadku, gdy ważne jest bardzo równomierne rozgrzewanie ładunku, można zastosować ogrzewacze trójstrefowe, gdzie każda strefa grzejna wyposażona jest w swój niezależny termostat (ogrzewacze 3 sekcyjne).

Wszystkie ogrzewacze płaszczowe do beczek i pojemników IBC mogą być bardzo dokładnie dopasowane do kształtów pojemników dzięki specjalnym pasom i klamrom.

Maty grzewcze – ogrzewanie pomieszczeń i komfort ciepłej podłogi

Jednym ze sposobów wykonania elektrycznego ogrzewania podłogowego jest zastosowanie mat grzejnych.  Maty grzejne przeznaczone są do montażu bezpośrednio w zaprawie klejowej pod terakotą lub kamieniem naturalnym. Układane na warstwie posadzki betonowej lub na starej terakocie. Charakteryzują się niewielką grubością, co umożliwia ukrycie systemu grzejnego w warstwie kleju bez podnoszenia poziomu podłogi.

Elektryczne maty grzejne do ogrzewania podłogowego

Maty grzejne możemy podzielić ze względu na budowę przewodu grzejnego oraz sposób montażu na jednostronnie lub dwustronnie zasilane. Maty jednostronnie zasilane są prostsze w montażu i charakteryzują się mniejszą emisją  pola elektromagnetycznego.
Maty grzejne  to gotowe do montażu urządzenia grzejne składające się z siatki nośnej i przymocowanego do niej kabla grzejnego.  Każda mata ma określone wymiary i moc.

W naszej ofercie znajdują się maty o mocach 100 i 160W/m2

Jeśli maty wybierane są do komfortowego dogrzewania pomieszczeń i chcemy utrzymywać komfortową temperaturę  w określonych przedziałach czasowych , zaleca się stosowanie mat o mocy jednostkowej 160W/m2. Pozwala to na szybkie rozgrzewanie podłogi .

Zalety mat grzejnych:

 • szybkie nagrzewanie podłogi
 • prosty montaż
 • niewielka grubość (montaż w kleju)
 • niewidoczny system grzejny
 • prosta obsługa
 • brak konwekcji powietrza (polecane dla osób z alergią)

Zasady doboru:

Maty grzejne dobiera się do określonego pomieszczenia  obliczając powierzchnię wolną ( wolną od stałej zabudowy pod którą nie układamy ogrzewania). Od powierzchni  całkowitej ogrzewanego pomieszczenia odejmujemy powierzchnię stałej zabudowy  w ten sposób obliczamy powierzchnię wolną. Następnie  obliczoną powierzchnię porównujemy z typoszeregiem powierzchni  mat grzejnych. Wybieramy matę o powierzchni mniejszej  lub równej obliczonej powierzchni.

Nigdy nie powinniśmy wybierać maty o większej powierzchni niż wcześniej obliczona  powierzchnia wolna !

Mat grzejnych nie można skracać !

Sterowanie elektrycznym ogrzewaniem podłogowym

Do sterowania pracą mat grzejnych zaleca się stosowanie elektronicznych  termostatów  wyposażonych w czujnik temperatury podłogi. Rozwiązanie takie daje nam możliwość kontroli temperatury podłogi niezależnie od temperatury powietrza w  ogrzewanym pomieszczeniu.

Jeśli dodatkowo  zastosujemy termostat z możliwością programowania , zyskujemy możliwość utrzymywania komfortowej temperatury tylko w określonych przez nas godzinach. W pozostałym czasie termostat obniży temperaturę do wartości ekonomicznej. Podnosi to znacznie komfort i ekonomikę  użytkowania systemu grzejnego.

Masz pytania lub wątpliwości  wyślij zapytanie na adres  : tom-el@tom-el.com.pl

Ogrzewanie rur i rurociągów

ogrzewanie rur

 

 

Ogrzewanie rur i rurociągów –  zabezpieczenie przed zamarzaniem lub utrzymanie temperatury w procesach technologicznych

 

Zimą podczas występowania ujemnych temperatur  zachodzi niebezpieczeństwo zamarzania rurociągów w których stale lub czasowo  znajduje się woda. Mimo wykonania izolacji cieplnej mróz po pewnym czasie przenika przez warstwę izolacji cieplnej i powoduje zablokowanie przepływu wody lub uszkodzenie rurociągu zaworów lub innej armatury. Aby uniknąć takich sytuacji należy zapewnić stałe utrzymanie temperatury wody w tych urządzeniach na poziomie np. +5oC. Doskonale do tego celu nadają się elektryczne giętkie kable  grzejne. Dzięki nim możemy ogrzewać zarówno rury metalowe jak i wykonane z tworzyw sztucznych oraz występującą na nich armaturę.

Do zabezpieczenia przed zamarzaniem rurociągów wody zimnej można zastosować  zestawy kabli rezystancyjnych lub kabli samoregulujących. Polecamy  kable samoregulujące, które dostarczane są  w odcinkach o dowolnej długości odcinkach lub na szpulach.
Kable grzejne układa się zazwyczaj wzdłuż rurociągu i mocuje się je do rurociągu taśmami poliestrowymi lub opaskami kablowymi.

PAMIĘTAJ:
W przypadku rurociągów wykonanych z tworzyw sztucznych przed ułożeniem kabli grzejnych rurociągi należy podkleić taśmą aluminiową wzdłuż trasy prowadzenia kabla grzejnego.

Kable samoregulujące ELSR

Kable ELSR sprzedawane są w dowolnej długości odcinkach lub na szpuli. Dzięki temu mamy możliwość cięcia i konfekcjonowania na placu budowy. Charakteryzują się one zmienną mocą grzejną w zależności od temperatury. Kable grzejne zwiększają swoją moc w przypadku obniżenia temperatury rurociągu i zmniejszają w przypadku wzrostu temperatury rurociągu.  Mogą się ze sobą stykać i krzyżować, nie występuje niebezpieczeństwo  przegrzania się przewodów. Możliwość pracy bez termostatu .

Zasady doboru kabli samoregulujących

Dobór odpowiedniego typu kabla grzejnego uzależniony jest od wielu czynników które mają bezpośredni wpływ na prawidłowe działanie instalacji grzejnej. Do najważniejszych możemy zaliczyć: średnicę rurociągu, minimalną temperaturę otoczenia ,grubość i parametry zastosowanej izolacji cieplnej, oraz lokalizację rurociągu. Na podstawie tych danych oblicza się szczegółową kalkulację strat ciepła dla ogrzewanego rurociągu  podaną w W/m. Najczęściej moc kabla grzejnego określona jest przez projektanta instalacji.

Sterowanie ogrzewaniem rurociągów

W przypadku ogrzewania rurociągów kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu i zoptymalizowaniu kosztów eksploatacji systemu grzejnego odgrywa wybór odpowiedniego rodzaju sterowania.

Istnieją dwa podstawowe sposoby sterowania takimi układami grzejnymi :

 • pierwszy oparty na pomiarze temperatury otoczenia np. LTD4-07
 • drugi oparty na pomiarze temperatury powierzchni rurociągu pod izolacją cieplną np. LTD4-1, UTR 20, UTR 60

Oba wymienione sposoby sterowania są w pełni skuteczne, jeśli chodzi o funkcjonalność instalacji. Główna różnica  polega na kosztach eksploatacji ogrzewania.

W przypadku sterowania opartego o pomiar temperatury otoczenia termostat  załączy ogrzewanie, jeśli temperatura otoczenia (powietrza) spadnie poniżej  np. +5 stopni, bez względu na temperaturę  rurociągu panującą pod izolacją cieplną. Termostat wyłączy ogrzewanie dopiero wtedy, gdy temperatura otoczenia wzrośnie powyżej ustawionych +50C, co znacznie podnosi koszt eksploatacji ogrzewania.

W przypadku drugiego sposobu opartego na pomiarze temperatury rurociągu pod izolacją cieplną ogrzewanie zostanie załączone w przypadku spadku temperatury rurociągu  poniżej +5 0C. Wyłączenie nastąpi, gdy temperatura rurociągu wzrośnie powyżej nastawionych +50C  i wartość histerezy zależnej od typu termostatu i ewentualnej nastawy.
Taki rodzaj sterowania daje znaczne oszczędności w kosztach eksploatacji systemu grzejnego w porównaniu do sterowania opartego na pomiarze temperatury otoczenia.
Przy wyborze takiego układu kontroli temperatury bardzo ważna jest odpowiednia lokalizacja czujnika temperatury.

W przypadku zastosowania zestawów grzejnych wyposażonych w automatyczne termostaty bez możliwości zmiany nastawy temperatury. Ogrzewanie  zostanie załączone w przypadku spadku temperatury rurociągu poniżej + 30C lub + 5 0C, wyłączenie ogrzewania nastąpi jeśli temperatura rurociągu osiągnie +130C lub +15 0C w zależności od typu zestawu grzejnego.

Do sterowania pracą ogrzewania rurociągów możemy wykorzystać następujące termostaty :

Zapewniamy bezpłatny dobór i wycenę systemu grzejnego.
Masz pytania lub wątpliwości  wyślij zapytanie na adres  : tom-el@tom-el.com.pl

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe

   ogrzewanie-przeciwoblodzeniowe

 

 

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe podjazdów, schodów, chodników, tarasów..

 

Energię elektryczną można wykorzystywać zarówno do ogrzewania domów i mieszkań, jak i do ogrzewania przeciwoblodzeniowego.
Dzięki zastosowaniu elektrycznych kabli lub mat grzejnych  możemy zapewnić komfort i bezpieczeństwo użytkowania urządzeń i powierzchni podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych, np. zimą.

Systemy ogrzewania przeciwoblodzeniowego możemy podzielić na kilka grup:

 • ogrzewanie podjazdów, schodów, chodników,
 • zabezpieczenie  rynien, dachów, koryt rynnowych, wpustów dachowych przed zalodzeniem
 • ochrona rur i rurociągów przed zamarzaniem

Do niewątpliwych zalet ogrzewania przeciwoblodzeniowego możemy zaliczyć:

  • bezpieczeństwo użytkowania powierzchni zewnętrznych
  • bezobsługową i w pełni
  • automatyczną pracę systemu grzejnego
  • możliwość instalacji pod różnymi nawierzchniami
  • ochronę środowiska z powodu braku konieczności stosowania środków chemicznych
  • ochronę budynków poprzez eliminację sopli i zacieków na ścianach
  • zapewnienie ciągłości dostaw wody w niskich temperaturach
  • możliwość precyzyjnego sterowania temperaturą ogrzewanych rurociągów.

 

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe podjazdów, schodów, chodników

Istnieje wiele sposobów na usunięcie śniegu i lodu z powierzchni zewnętrznych jakimi są schody, podjazdy, chodniki itp. Można to robić przy użyciu środków chemicznych, lub usuwać  je w sposób mechaniczny. Można zamiast tego użyć  elektrycznego ogrzewania w postaci kabli lub mat grzejnych. Rozwiązanie takie jest niezwykle efektywne , trwałe i przyjazne dla środowiska naturalnego. Przy zastosowaniu odpowiedniej automatyki system grzejny staje się w pełni automatyczny i ekonomiczny w eksploatacji. Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe można montować pod typowymi nawierzchniami jak np. kostka ,beton, płyty chodnikowe, terakota. Możemy ogrzewać całe powierzchnie lub tylko wybrane części  tych powierzchni np. pasy pod koła samochodu ograniczając w ten sposób moc systemu grzejnego.

Zalety ogrzewania przeciwoblodzeniowego :

   • zapewnienie bezpieczeństwa na ogrzewanych  powierzchniach
   • prosty montaż
   • niskie koszty instalacji
   • możliwość montażu pod różnymi typami nawierzchni

Do wykonania ogrzewania przeciwoblodzeniowego na podjazdach do garaży , lub chodnikach możemy zastosować kable grzejne lub maty grzejne jednostronnie zasilane.
Do wykonania ogrzewania przy użyciu kabli grzejnych możemy zastosować kable o mocy 25 lub 30W/mb dostępne w zestawach o mocy od 200 do 6800W.
W przypadku mat grzejnych do tego celu wykorzystuje się maty o mocy 300W lub 400W/m2 o powierzchniach od 0,9 do 16,2m2. Najczęściej maty lub kable instaluje się na utwardzonym podłożu w warstwie podsypki piaskowej pod kostką lub płytami chodnikowymi.
Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe można również montować na powierzchniach wykonanych z wylewanego betonu montując kable bezpośrednio do zbrojenia.

Przy wykonywaniu ogrzewania przeciwoblodzeniowego należy pamiętać o wykonaniu ogrzewania liniowych koryt odwadniających, które odprowadzają wodę z ogrzewanego podjazdu. Do tego celu wykorzystuje się kable grzejne samoregulujące  w izolacji teflonowej, umieszczone we wnętrzu koryt.

Ogrzewanie schodów lub tarasów znajdujących się na zewnątrz budynków możemy wykonać przy użyciu kabli grzejnych o mocy 20 lub 25W/mb dostępne w zestawach o mocach od 120W do 3550W.
Kable montowane do betonowej konstrukcji schodów lub tarasu przy użyciu taśm montażowych. Następnie kable pokrywa się warstwą kleju i układa warstwę wykończeniową

Aby odpowiednio dobrać moc systemu ogrzewania przeciwoblodzeniowego dla danej powierzchni należy uwzględnić wiele czynników. Należą do nich : warunki klimatyczne ,sposób i miejsce montażu, oraz wymagania jakie są stawiane w stosunku do takiej instalacji.
Najogólniej można przyjąć dla warunków klimatycznych jakie panują w Polsce że zainstalowana moc na 1 m2 ogrzewanej powierzchni powinna oscylować w przedziale  między  300 a  400W/m2. Jeśli instalacja grzejna układana jest  na wiaduktach ,mostach o raz innych podwieszonych konstrukcjach  nie izolowanych cieplnie  od spodu moc ta powinna być odpowiednio zwiększona .

W ogrzewaniu przeciwoblodzeniowym kluczową rolę
w prawidłowym funkcjonowaniu  i zoptymalizowaniu kosztów eksploatacji systemu grzejnego odgrywa wybór odpowiedniego rodzaju sterowania.

Istnieją dwa podstawowe sposoby sterowania takimi układami grzejnymi :

   • pierwszy oparty na pomiarze temperatury ogrzewanej powierzchni
   • drugi oparty na pomiarze wilgotności i temperatury ogrzewanej powierzchni

Oba wymienione sposoby sterowania są w pełni skuteczne jeśli chodzi o funkcjonalność instalacji. Główna różnica  polega na kosztach eksploatacji ogrzewania .

W przypadku sterowania opartego o pomiar temperatury termostat  stale będzie utrzymywał temperaturę ogrzewanej powierzchni na poziomie np.+3 stopni, bez względu na panujące warunki atmosferyczne co znacznie podnosi koszt eksploatacji ogrzewania.

Dla sterowania opartego na pomiarze zarówno temperatury jak i wilgotności układ grzejny zostanie załączony tylko w przypadku spełnienia  dwóch warunków : temperatura w miejscu zainstalowania czujnika będzie niższa od nastawionej na urządzeniu sterującym i jednoczenie na czujniku pojawi się wilgotność (opady śniegu lub oblodzenie).

Rozwiązanie takie daje bardzo duże oszczędności w eksploatacji systemu grzejnego, który jest załączany tylko wtedy gdy jest taka potrzeba.

Do sterowania systemami ogrzewania przeciwoblodzeniowego możemy zastosować  np. termostaty ETN4-1999 wyposażone w kabelkowe czujniki temperatury lub regulatory ETO2-4550 lub ETR2-1550 współpracujące z czujnikami wilgoci i temperatury ETOG-56T.