Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe

   ogrzewanie-przeciwoblodzeniowe

 

 

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe podjazdów, schodów, chodników, tarasów..

 

Energię elektryczną można wykorzystywać zarówno do ogrzewania domów i mieszkań, jak i do ogrzewania przeciwoblodzeniowego.
Dzięki zastosowaniu elektrycznych kabli lub mat grzejnych  możemy zapewnić komfort i bezpieczeństwo użytkowania urządzeń i powierzchni podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych, np. zimą.

Systemy ogrzewania przeciwoblodzeniowego możemy podzielić na kilka grup:

 • ogrzewanie podjazdów, schodów, chodników,
 • zabezpieczenie  rynien, dachów, koryt rynnowych, wpustów dachowych przed zalodzeniem
 • ochrona rur i rurociągów przed zamarzaniem

Do niewątpliwych zalet ogrzewania przeciwoblodzeniowego możemy zaliczyć:

  • bezpieczeństwo użytkowania powierzchni zewnętrznych
  • bezobsługową i w pełni
  • automatyczną pracę systemu grzejnego
  • możliwość instalacji pod różnymi nawierzchniami
  • ochronę środowiska z powodu braku konieczności stosowania środków chemicznych
  • ochronę budynków poprzez eliminację sopli i zacieków na ścianach
  • zapewnienie ciągłości dostaw wody w niskich temperaturach
  • możliwość precyzyjnego sterowania temperaturą ogrzewanych rurociągów.

 

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe podjazdów, schodów, chodników

Istnieje wiele sposobów na usunięcie śniegu i lodu z powierzchni zewnętrznych jakimi są schody, podjazdy, chodniki itp. Można to robić przy użyciu środków chemicznych, lub usuwać  je w sposób mechaniczny. Można zamiast tego użyć  elektrycznego ogrzewania w postaci kabli lub mat grzejnych. Rozwiązanie takie jest niezwykle efektywne , trwałe i przyjazne dla środowiska naturalnego. Przy zastosowaniu odpowiedniej automatyki system grzejny staje się w pełni automatyczny i ekonomiczny w eksploatacji. Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe można montować pod typowymi nawierzchniami jak np. kostka ,beton, płyty chodnikowe, terakota. Możemy ogrzewać całe powierzchnie lub tylko wybrane części  tych powierzchni np. pasy pod koła samochodu ograniczając w ten sposób moc systemu grzejnego.

Zalety ogrzewania przeciwoblodzeniowego :

   • zapewnienie bezpieczeństwa na ogrzewanych  powierzchniach
   • prosty montaż
   • niskie koszty instalacji
   • możliwość montażu pod różnymi typami nawierzchni

Do wykonania ogrzewania przeciwoblodzeniowego na podjazdach do garaży , lub chodnikach możemy zastosować kable grzejne lub maty grzejne jednostronnie zasilane.
Do wykonania ogrzewania przy użyciu kabli grzejnych możemy zastosować kable o mocy 25 lub 30W/mb dostępne w zestawach o mocy od 200 do 6800W.
W przypadku mat grzejnych do tego celu wykorzystuje się maty o mocy 300W lub 400W/m2 o powierzchniach od 0,9 do 16,2m2. Najczęściej maty lub kable instaluje się na utwardzonym podłożu w warstwie podsypki piaskowej pod kostką lub płytami chodnikowymi.
Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe można również montować na powierzchniach wykonanych z wylewanego betonu montując kable bezpośrednio do zbrojenia.

Przy wykonywaniu ogrzewania przeciwoblodzeniowego należy pamiętać o wykonaniu ogrzewania liniowych koryt odwadniających, które odprowadzają wodę z ogrzewanego podjazdu. Do tego celu wykorzystuje się kable grzejne samoregulujące  w izolacji teflonowej, umieszczone we wnętrzu koryt.

Ogrzewanie schodów lub tarasów znajdujących się na zewnątrz budynków możemy wykonać przy użyciu kabli grzejnych o mocy 20 lub 25W/mb dostępne w zestawach o mocach od 120W do 3550W.
Kable montowane do betonowej konstrukcji schodów lub tarasu przy użyciu taśm montażowych. Następnie kable pokrywa się warstwą kleju i układa warstwę wykończeniową

Aby odpowiednio dobrać moc systemu ogrzewania przeciwoblodzeniowego dla danej powierzchni należy uwzględnić wiele czynników. Należą do nich : warunki klimatyczne ,sposób i miejsce montażu, oraz wymagania jakie są stawiane w stosunku do takiej instalacji.
Najogólniej można przyjąć dla warunków klimatycznych jakie panują w Polsce że zainstalowana moc na 1 m2 ogrzewanej powierzchni powinna oscylować w przedziale  między  300 a  400W/m2. Jeśli instalacja grzejna układana jest  na wiaduktach ,mostach o raz innych podwieszonych konstrukcjach  nie izolowanych cieplnie  od spodu moc ta powinna być odpowiednio zwiększona .

W ogrzewaniu przeciwoblodzeniowym kluczową rolę
w prawidłowym funkcjonowaniu  i zoptymalizowaniu kosztów eksploatacji systemu grzejnego odgrywa wybór odpowiedniego rodzaju sterowania.

Istnieją dwa podstawowe sposoby sterowania takimi układami grzejnymi :

   • pierwszy oparty na pomiarze temperatury ogrzewanej powierzchni
   • drugi oparty na pomiarze wilgotności i temperatury ogrzewanej powierzchni

Oba wymienione sposoby sterowania są w pełni skuteczne jeśli chodzi o funkcjonalność instalacji. Główna różnica  polega na kosztach eksploatacji ogrzewania .

W przypadku sterowania opartego o pomiar temperatury termostat  stale będzie utrzymywał temperaturę ogrzewanej powierzchni na poziomie np.+3 stopni, bez względu na panujące warunki atmosferyczne co znacznie podnosi koszt eksploatacji ogrzewania.

Dla sterowania opartego na pomiarze zarówno temperatury jak i wilgotności układ grzejny zostanie załączony tylko w przypadku spełnienia  dwóch warunków : temperatura w miejscu zainstalowania czujnika będzie niższa od nastawionej na urządzeniu sterującym i jednoczenie na czujniku pojawi się wilgotność (opady śniegu lub oblodzenie).

Rozwiązanie takie daje bardzo duże oszczędności w eksploatacji systemu grzejnego, który jest załączany tylko wtedy gdy jest taka potrzeba.

Do sterowania systemami ogrzewania przeciwoblodzeniowego możemy zastosować  np. termostaty ETN4-1999 wyposażone w kabelkowe czujniki temperatury lub regulatory ETO2-4550 lub ETR2-1550 współpracujące z czujnikami wilgoci i temperatury ETOG-56T.