Termostaty kapilarne STW, STB w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex

termostaty EX-05869a55

 Do kontroli temperatury systemów ogrzewania elektrycznego w strefach zagrożenia wybuchem możemy zastosować np. termostaty kapilarne. Układ wykonawczy umieszczony jest w obudowie poliestrowej przystosowanej do montażu naściennego lub za pomocą wspornika bezpośrednio na ogrzewanym rurociągu lub innym urządzeniu. Standardowo długość kapilary w termostatach STW i STB wynosi  1000mm.
W wersji termostatu TW z pomiarem temperatury otoczenia  kapilara ma postać spirali o średnicy 56mm. W  termostatach tego typu zmiana objętości płynu w układzie pomiarowym pod  wpływem zmiany temperatury powoduje ruch membrany i zadziałanie zestyku w układzie wykonawczym . Termostaty te zapewniają stałą kontrolę temperatury ogrzewanych urządzeń oraz nie dopuszczają do ich przegrzania i uszkodzenia. Termostaty kapilarne posiadają zestyk przełączny o zdolności łączeniowej 16A.

Termostaty kapilarne dostępne są w różnym wykonaniu :

 • jako monitory temperatury TW
 • zabezpieczeniowe monitory temperatury STW
 • zabezpieczeniowe ograniczniki temperatury STB
 • w wykonaniu zespolonym STW+STB(zabezpieczeniowy monitor temperatury + zabezpieczeniowy ogranicznik temperatury)

Termostaty dopuszczone są do pracy w strefie 1,2 oraz 21 i 22, typ ochrony przeciwwybuchowej : 
II2G Ex d e IIC T4/T5/T6 Gb , II 2D tb IIC T85oC/T100oC/T130oC Db.
Certyfikat  EPS 11 ATEX 1354. Możliwość  stosowania w temperaturach otoczenia od -40oC do +70oC.

Innym przykładem są termostaty bimetaliczne MTE, które dostępne są w kilku wykonaniach:

 • zabudowane w obudowie metalowej z gwintem M20 i 1m przewodem zasilającym
 • w wersji z puszką Ex w wykonaniu wzmocnionym z dwoma dławikami oraz zaciskami
 • w wersji z kołnierzem montazowym i 1m przewodem zasilającym

Termostaty MTE dostępne są z dwoma zakresami temperatury (bez możliwości regulacji) dla każdego rodzaju wykonania:

 • załączenie +4oC - wyłączenie +14oC
 • załączenie +15oC - wyłączenie +25oC

Termostaty dostępne są z następującymi zakresami nastawy temperatury:

 • Od -20oC do +50oC - (STW)
 • Od -20oC do +40oC-(TW)
 • Od 0oC do +120oC- (STW)
 • Od 0oC do 200oC / od+50oC do +300oC (STW/STB)

Jeśli masz więcej pytań napisz do nas : tom-el@tom-el.com.pl

? 2011 TOM-EL, Tel.:+48 695 85 42 45 | tom-el@tom-el.com.pl Agencja interaktywna Migomedia